[217-0007] Rekonstrukce dvorní fasády Kozí 12, Praha 1

Popis stavby: oprava vnějších omítek dvorní části fasády Budovy – východní část vč. vikýře, výměna klempířských prvků, provedení dodatečné hydroizolační stěrky v úrovni soklu.

Investor: Společenství vlastníků jednotek pro dům Kozí 12 čp. 803 Praha 1 a Villanueva Invest, s.r.o.
Objem prací: 0,9 mil. Kč
Realizace: 06-09/2017
Místo: Kozí 12, Praha 1
Projektant: TaK Architects s.r.o.   [www.tak2002.cz]

 

 

DokončenoDokončeno
Dokončeno
RealizaceRealizace
Realizace
Před rekonstrukcíPřed rekonstrukcí
Před rekonstrukcí