Identifikační údaje společnosti

Obchodní název: PSP - GDS, s.r.o.
právní forma: společnost s ručením omezeným
firma zapsaná v OR, Městský soud Praha, oddíl C, vložka 61099
IČO: 25686011
DIČ: CZ25686011

bankovní spojení: Komerční banka Praha 10
číslo účtu: 51 - 1525900217/0100

adresa sídla: Poděbradská 55 / 88, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
kontaktní adresa společnosti:
Poděbradská 55/88, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

telefonní spojení: tel.: 281 867 741, fax: 281 867 742

e-mail:

jednatelé společnosti: Ing. Aleš Novák, Ing. Miloš Sluše

Současná struktura vlastníků:
základní jmění: 1.000.000,- Kč

společníci a výše jejich vkladu:
Ing.Miloš Sluše: 1 000 000,- Kč

Obchodní bonita uchazeče:

výše základního jmění v Kč: 1.000.000,- Kč
hmotný investiční majetek k 31. 12. 2005 v Kč: 6.089.000,- Kč
datum vzniku společnosti v současné právní formě: 31.7.1998

celkový obchodní obrat PSP-GDS 2002: 113,274.000,- Kč
celkový obchodní obrat PSP-GDS 2003: 90.334.000,- Kč
celkový obchodní obrat PSP-GDS 2004: 124.100.000,- Kč
celkový obchodní obrat PSP-GDS 2005: 101.412.000,-Kč


obchodní obrat ve stavebnictví PSP-GDS 2002: 113,274.000,- Kč
obchodní obrat ve stavebnictví PSP-GDS 2003: 90.334.000,-Kč
obchodní obrat ve stavebnictví PSP-GDS 2004. 124.100.000,-Kč
obchodní obrat ve stavebnictví PSP-GDS 2005: 101.412.000,-Kč

Obecné informace o personálním zajištění:

celkový průměrný počet zaměstnanců k 31.12.2005: 55

  • z toho dělnické profese: 38
  • z toho TH: 17