Nadstandardní RD v Nebušicích

Investor: soukromá osoba
Objem prací: 12,708.000,- Kč
Realizace: 04/2004 - 11/2004
Místo: V Hliništi 43a, Praha 6 - Nebušice
Cena: 7.447 tis. Kč
Doba výstavby: 04-11/2004