Loading...

Základní informace o společnosti PSP-GDS, s.r.o.

Využíváme dotačního projektu podnikového vzdělávání zaměstnanců

Společnost PSP – GDS, s.r.o. od 1. 2. 2017 zahájila realizaci dotačního projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004494 a názvem PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ.

Zaměstnanci si díky školení prohloubí odborné znalosti a následně využijí získané poznatky ve své denní praxi. 22 pracovníků společnosti se školí/bude školit v oblasti IT kurzů, měkkých Manažerských dovedností, Technických a odborných kurzů a Anglického jazyka.

Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost. 

Soubor:
plakát_a3_-_psp_-_gds,_s.r.o..pdf
Formát:
pdf
Velikost:
73kB