Rekonstrukce a nástavba domu Francouzská 20

Místo: Francouzská 20, Praha 2
Investor: MČ Praha 2, Nám. Míru 20, pí. Vítková, inv. odd 224257086
Cena: 11 970 tis. Kč
Doba výstavby: 2002