[215-0006] Dostavba areálu volnočasových aktivit obce Pacov II.etapa

Dostavba sportovního, volnočasového areálu obce Pacov u Říčan.
Investor: Město Říčany
Objem prací: 13,8 mil. Kč bez DPH
Realizace: 06/2015 - 10/2015
Místo: nedaleko křížení ulic Mírová × U Rybníka, Pacov u Říčan
Projektant: VMS projekt s.r.o. [http://www.vmsprojekt.cz/]
Charakteristika stavby: Novostavba klubovny, nářaďovny, areálové komunikace, zatrubnění potoka, opěrné zdi, oplocení, sportovní a dětské hřištrě, vč. vybavení