Zdravotně rehabilitační komplex Kostelní

Investor: GENNET LETNÁ, s.r.o.
Objem prací: 41 347 tis. Kč
Místo: Kostelní 492, Praha 6
Cena: 41.347 tis. Kč
Doba výstavby: 12/2003 - 6/2004