Zelená úsporám

Zelená úsporám

Naše společnost je registrovaná v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) pro vaše projekty dotované programem "Zelená úsporám".

 Seznam odborných dodavatelů (dále jen „SOD“) je seznam spravovaný Fondem, který obsahuje dodavatelské, realizační a montážní firmy (dále jen „dodavatel“), které prokázali svoji odbornou způsobilost pro provádění prací při realizaci opatření podporovaných z Programu.

Požadavky kladené na dodavatele mají zajistit minimální standard kvality poskytovaných služeb ze strany dodavatelů zapojených do Programu a poskytnout potencionálnímu žadateli efektivní nástroj pro jejich vyhledání a porovnání.

Výce o projektu naleznete na oficiálním webu dotačního programu Nová zelená úsporám http://www.novazelenausporam.cz/