Areál Pacov II. etapa

22.6.2022

Investor: Město Říčany

Termín realizace: 06/2015 – 10/2015

Generální projektant: VMS projekt s.r.o.

Popis stavby: Novostavba klubovny, nářaďovny, areálové komunikace, zatrubnění potoka, opěrné

zdi, oplocení, sportovní a dětské hřiště, vč. vybavení

PSP-GDS > Naše projekty > Dle roků > 2015 > Areál Pacov II. etapa