BD Kolbenova 14 – SÚ 1.np

22.6.2022

Investor: Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

Termín realizace: 04/2018 – 07/2018

Generální projektant: Architektonický ateliér Ultra

Popis stavby: stavební úpravy přízemních nebytových prostor v budově bytového domu

PSP-GDS > Naše projekty > Dle roků > 2018 > BD Kolbenova 14 – SÚ 1.np