Klášterní zahrada Broumovské opatství

22.6.2022

Investor: Broumovské opatství sv. Václava

Termín realizace: 03-11/2014

Generální projektant:

Generální dodavatel: HOCHTIEF CZ s.r.o.

Objednatel: Gardenline s.r.o.

Popis stavby: rekonstrukce památkově chráněného areálu Broumovského opatství sv. Václava.

Kompletní revitalizace areálu, všech objektů v něm (centrální dům; dům správce; skleník; vodárna;

kuželník atd.) a novostavby kulturní scény (divadla), vč. dodávek veškerých technologií a obnovy

veškerých prvků areálu.

PSP-GDS > Naše projekty > Dle roků > 2014 > Klášterní zahrada Broumovské opatství