Obecní dvůr C2

22.6.2022

Investor: Dvůr Josefov s.r.o.

Termín realizace: 11/2017 – 02/2019

Generální projektant: TaK ARCHITECTS s.r.o.

Popis stavby: Dostavba bytové jednotky ve stavu Shell and Core dle klientských změn

PSP-GDS > Naše projekty > Dle roků > 2019 > Obecní dvůr C2