Obora Hvězda, ul. Kralupská

22.6.2022

Investor: Hlavní město Praha, MČ Praha 1

Termín realizace: 10/2018 – 09/2019 vč. zimní technologické přestávky

Generální projektant: Ing. Radek Boháč

Popis stavby: Obnova historické obvodové zdi Obory Hvězda v lokalitě ul. Kralupská

PSP-GDS > Naše projekty > Dle roků > 2019 > Obora Hvězda, ul. Kralupská