Obytný soubor Beránka 3.etapa

22.6.2022

Investor: Blooman Development s.r.o.

Termín realizace: 02/2019 – 06/2021 vč. veřejné částí díla

Generální projektant: EBM - Expert Building Management, s.r.o.

Popis stavby: Zhotovení řadových rodinných domů na klíč dle klientských změn

PSP-GDS > Naše projekty > Dle roků > 2021 > Obytný soubor Beránka 3.etapa