RD Matějská

22.6.2022

Investor: soukromý investor

Termín realizace: 04/2016 – 11/2017

Generální projektant: Ing. arch. L. Lábus AA – Arch. ateliér

Popis stavby: demontáž střechy, nástavba patra, přístavba, stavební úpravy interiéru vč. realizace

nových rozvodů ZTI, ÚT, EI, VZT a chlazení, provětrávaná fasáda.

PSP-GDS > Naše projekty > Dle roků > 2017 > RD Matějská