Rezidence Kroftova – novostavba polyfunkčního domu s kancelářskými prostory

22.6.2022

Investor: Ventura, spol. s r.o.

Termín realizace: 05/2019 – 08/2021

Generální projektant: IKA VIN 112 a.s.

Popis stavby: bourání stávajícího objektu, zajištění stavební jámy (záporové pažení, pilotová stěna),

zajištění stávajících objektů v proluce, pilotová základová konstrukce, zhotovení monolitu 2.PP+7.NP,

hrubé vnitřní práce, dokončovací práce, kompletace, kolaudace

PSP-GDS > Naše projekty > Dle roků > 2021 > Rezidence Kroftova – novostavba polyfunkčního domu s kancelářskými prostory