Statenice

28.8.2022

Investor: MUDr. Hradec Tomáš

Termín realizace: 10/2019 – 06/2022

Generální projektant: Ing. Arch. Hradec Miloš

Popis stavby: Novostavba RD