Stavba stanice dobrovolných hasičů Čestlice

22.6.2022

Investor: Obec Čestlice

Termín realizace: 10/2018 – 06/2019

Generální projektant: Ing. Marek Richtera

Popis stavby: dvoupodlažní nepodsklepený objekt se zázemím pro hasiče, garáží pro hasičská vozidla

a skladem techniky. Součástí záměru bylo vybudování zpevněných ploch na pozemku, oplocení a

provedení přípojek inženýrských sítí

PSP-GDS > Naše projekty > Dle roků > 2019 > Stavba stanice dobrovolných hasičů Čestlice