Stavby v realizaci

Stavby v realizaci

Aktuálně pracujeme na těchto projektech:

Rubešova 7

Investor: Rubešova 7, s.r.o.

Termín realizace: 08/2021 – 03/2023

Generální projektant: AHK architekti s.r.o.

Popis stavby: v rámci realizace dojde k rozšíření domu a přístavbu výtahu směrem do dvora, zřízení průjezdu do dvora z ul. Rubešova, obnově komerční plochy v úrovni 1.pp, nástavbě 5.np a 6.np, vytvoření střešní terasy směrem do dvora a k obnově fasády a výplní otvorů do ulice.

 rubešova.jpg

Havlíčkovy sady

Investor: Městská část Praha 2

Termín realizace: do 10/2022

Generální projektant: SGL PROJKET s.r.o.

Popis stavby: Cílem záměru je uměleckořemeslným způsobem obnovit do autentické podoby opěrné zdi a schodiště u Gröbeho vily. Práce se lze formálně rozdělit do následujících etap:

− Obnova čtyřramenného schodiště S.1
− Obnova zábradlí v koruně viniční zdi
− Obnova povrchu viniční zdi a její římsy
− Repase zděné lavičky a hlavy kamenné zdi
− Treláž a záhon pro pnutí révy, „repase“ chodníku pod viniční zdí

 havlíčkovy_sady.jpg

image_7.jpg

Klášter Karmel sv. Josefa, Drasty

Investor: Karmel sv. Josefa

Termín realizace: do 07/2023

Generální projektant: František Denk – DA(A)K, s.r.o.

Popis stavby: SO-03 Konverze stávajícího zemědělského objektu (původní sýpka) na obytnou budovu, dvoupodlažní nepodsklepená zděná budova s nevyužitou půdou.

SO-04 a, b, c Novostavba jednopodlažní podsklepené obytné budovy s kaplí a zvonicí
SO-04 d, e Novostavba jednopodlažní nepodsklepené obytné budovy s vnitřní kaplí

image_8.jpg

Stavba zvonice

dr2.jpg

PSP-GDS > Aktuality > Stavby v realizaci