ZŠ v Zahrádkách

22.6.2022

Investor: Městská část Praha 3

Termín realizace: 10/2016 – 08/2017

Generální projektant: Zero atelier, s.r.o.

Popis stavby: Rekonstrukce školních tříd a kuchyně v 1.NP. V suterénu vybudováno zázemí pro

saunovací provoz, upraveno vedení stávajících rozvodů a doplněny VZT kanály pro přisávání

čerstvého vzduchu, včetně navazujících technologických vedení.

PSP-GDS > Naše projekty > Dle roků > 2017 > ZŠ v Zahrádkách